Meny Lukk

Om plassering av skule i Nøre-Vartdal, 1893

I sak nummer 66: «Om Opførelse af et Skolehus» vedtok heradsstyret for Ulstein den 28. desember 1892: «For Kredsens Regning opføres i Nørevartdal et Skolehus efter den vedtagne Plan. Skolestyret bemyndiges til at iværksætte Husets Opførelse snarest mulig paa den Tomt, som det selv vælger.»

Til fleire si «Misstemning» valde skulestyret å plassere skulebygget ved Storebrauta langs den dåverande Vartdalsstrandvegen (i dag Bakkane). Nordre Vartdal skule heldt hus her til 1955.

Avisinnlegg i Søndmørsposten 6. februar 1893

«Paa Nørevartdal har der som i mange Kredse været Strid om Skolehusets Plads i Kredsen. Endel vilde have Tomten i Kredsens Midtpunkt. Derved antoges alle vel tjent, naar Tomten der i og for seg ikke var forkastelig. Fra Kredsens Udkanter blev da omtrent lige lang Vej til Skolen, saa ingen kunde klage over, at de andre havde kortere Vei. Endel vilde hav Tomten ned ved Søen; derved kom den meget langt fra Midtpunktet, saa de øverste Opsiddere opover til Aarskog fik uforholdsmæssig længere Skolevei end de andre: som Grund herfor anførtes, at Skolehust med denne Beliggenhed kunde anvendes til Mødested ved Opbyggelser og at det kunde anvenedes til Præstestue, da det kom tæt ved Kirken. Nu er det jo saa, at Skolen bygges for Børnene; det er deres Ve og Vel, som skal veies ved Valget af Skoletomt; om Veien blir lettere og bekvemmere for de Voxne, naar de skal til Opbyggelse, vedkommer ikke Skolen; Børnenes Tarv er det ene og alene, som maa holdes for Øie; kan dette forenes med de Voxnes, er det godt, men kan det ikke faar Børnenes Tarv gaa foran de Voxnes. Heri skulde man nu tro, at alle var enig. Heller ikke har vel Kredsen noget med at skaffe Præstestue for hele Stranden. Da Striden ikke kunde endes med Enighed, enedes man om at overlade Totmtevalget til Skolestyret, og da tvivlede ialfald ikke de, som holdt paa Midtpunktet paa, at Skolestyret og især dettes Formand, Sognepræsten, vilde være enig i deres Synsmaade, da der fra den anden Side ikke var fremholdt nogen tvingende Grund fra Skolesn Synspunkt for, at den nedre Tomt burde vælges. Men Resultatet blev en stor Skuffelse, idet Skolestyret Majoritet og Formand valgte den nedre Tomt: kun to stemte for Tomten i Kredsens Midtpunkt. Grundene kjender man ikke, men man vilde svært gjerne faa Lov til at høre, hvilke Grunde i Skolens Interesse og de Smaas Tarv der taler for den valgte Tomt. Det vilde berolige Misstemningen, om Skolestyret vilde overbevise med Grunde; thi Beslutningen overbeviser ingen.

For Kredsindvaanerne er Beslutningen en Lærdom om, at det gamle Ord holder Stik: «Tro andre vel, men tro dig selv bedst.» En anden Gang bør de vælge selv og ikke overdrage selv Præst og Skolestyre at vælge for sig.

Sagen har vakt nogen Forundring og megen Misstemning, saa det var ikke af Veien, om Skolestyrets Formand vilde redigjøre for Skolestyrets Grunde.

x+y+z.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *