Meny Lukk

Folk frå fortida – Marie og Rasofiel Blakstad

Andre påskedag 1903 vart Rasofiel Berntsson Festøy og Marie Knutsdotter Grønnevet ektefolk i Vartdals-kyrkja. Rasofiel hadde då i fleire år vore «Havnearbeider om sommeren, fisker om vinter». Under folketeljinga tidleg i desember 1900 rekna folket hans i Festøya med at han hadde opphaldsstad i Ålesund, men «Idag [var] paa havet». Ni år tidlegare gjekk han i teneste på heimegarden i Festøya. Marie, til dagleg Maria, tente i dei dagar far sin i Grønveta. Seinare tente ho på andre gardsbruk, gjerne i heimbygda.

Brudebilete av Rasofiel og Marie. Foto: Simonnæs.

I 1905 kjøpte Rasofiel bruket Haugen på Blakstad i Tusvikbygda i Sykkylven. Han og Maria dreiv garden til 1923. Drifta av Sunnmøre Barneheim i Hovdebygda baserte seg for ein del på gåver frå folk. Mellom slike gåver kom ei kasse eple frå Rasofiel og Maria til barneheimen hausten 1913, og i 1922 ein sekk poteter. Sjølve fekk dei ikkje born. Så i 1923, 55 år gammal, selde Rasofiel bruket frå seg, mot kår for seg og kona. Dei vart buande på Blakstad til 1951, flytta då til Vartdal.

Rasofiel og Marie framom heimen deira på Blakstad, i kring 1915. Skuleborna hadde planta gran, læraren deira står til venstre i frukthagen. Kvinna til høgre framme, er ei tenestetaus. Opplysningar etter registranten Jon Hole. Kjelde: fylkesfotoarkivet/mr.

12. desember 1954 var Marie og Rasofiel Blakstad mellom dei fire aller fyrste som flytta inn på Vartdal Gamleheim. Her budde dei livet ut. Blakstad-Maria/Marja døydde 1960. Han Blakstad døydde i 1964, 95 år gammal, den gongen ein uvanleg høg alder. Ganske sikkert var han den eldste i Vartdal kommune då kommunen vart nedlagt.

Tilfellet laga det slik at dei tre einaste vartdalingane som har heitt Rasofiel, ei kort tid budde på ei strekning kortare enn 200 meter: Rass (Årskog) på Hammaren, han Blakstad på gamleheimen, og han Fil i Ura på Øydgarden.

Rasofiel var farbror til Johannes Festøy, Marja syster til Grønvet-Lauris og Årskog-Andrias.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *