Meny Lukk

Guri Stølen og dei andre

Framsida av eit postkort til «Frk Aslaug Vartdal, Nils-garden, Nordre Vartdal» viser fire unge kvinner/jenter kring eit tebord, klare til kaffiselskap ser det ut til. Alle fire er kledd i nasjonalbunad, eit populært kostyme før dei lokale bunadene tok over. Helsinga til adressaten lyder slik: «Kjære Aslaug! Godt Nyaar! takk for det gamle. Helsing Anna Barstad.» Heldigvis har einkvan skrive namna til dei fire på baksida av kortet, rimelegvis Aslaug sjølv. Ved bordet sit Johanne Vartdal (Støbakk) til venstre, og Anna Barstad (Vartdal). Mellom dei står Guri Stølen og Regine Bjørneseth. Truleg er Regine ho som står til høgre. Ho budde på Bøen (Rekkedalsgarden vart) frå ca 1913 til 1915/16. Far hennar eigde og dreiv bruket til Sevrin Rekkedal tok garden på odel. Familien Bjørneseth flytta då tilbake til Ålesund, der Regine sidan gifta seg med Olaf Gillesen frå Steigen. Anna frå Barstad tente hos slekt i Nilsgarden på Nøre-Vartdal i tida etter far hennar døydde i 1910, har sonedottera Margun Vartdal Romestrand opplyst. Om Johanne Støbakk kan du lese i ein artikkel i Minne frå Vartdalsstranda 2019. Kva så med Guri Stølen? Ein veit at namnet er korrekt skrive, for på eit anna postkort til Aslaug er nettopp Guri Stølen avsendaren. Akkurat det biletkortet har vore frankert, men frimerket/-a er er som venta borte, og poststempelet uleseleg. Gjennom kjeldesøk har ein funne to aktuelle Guri Stølen, ei gift til namnet, den andre med sitt barndomsnamn. Men sidan dei begge vart fødde i 1891, og dette fotografiet kan tidfestast til om lag 1914-15, verkar dei ikkje å vere «vår» Guri Stølen. Så kven var denne Guri Stølen som hadde band til Nilsgarden i Nøre-Vartdal. Skriv ein kommentar om du har den svakaste aning om kven den framande personen på biletet var.

Sitjande: Johanne Vartdal (Støbakk) (1893-1979) itl venstre, og Anna Barstad (Vartdal) (1892-1931). Ståande Guri Stølen og Regine Bjørneseth (Gillesen) (1898-1981). Fotograf var ganske sikkert Sverre Volle (1897-1959).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *