Meny Lukk

1920-åringane

Med 1920-åringane vert det her sikta til dei 31 borna som vart fødde i Vartdal herad i året 1920, samt dei personane fødde andre stader same året som vart vartdalingar gjennom eigne eller andre sine val.

DEI INNFØDDE

Busette på eller i nærleiken av heimstaden fann du (ordna etter alder): Johannes H. Vartdal, Åsta Barstad (Tømmerbakk), Kåre Roth, Margit Øye, Johan Roth, Ingebjørg Sætre, Edit Buset (Olsen), John Volle, Asmund Myklebust, Else Erdal (Barstad), Johan Myklebust, Magda Åheim (Sævik), Bernt H Barstad, Ivar P Barstad, Magnhild Masdal, Kåre Ødegård, Jon S Vartdal og Svein Sætre. Tre av desse døydde i ung alder. Margit Øye frå Fremste-Øyane døydde av «Hjernebetendelse» fem dagar før ho ville fylt fem år, Johan Rot frå Øvste Rot var 16 år då ein «ryggmargsjukdom» kosta han livet. Og sjømannen Svein Sætre frå Gullikegarden bleiv i krigsforlis i Nord-Atlanteren ein vinterdag i 1942.

DEI INNFLYTTE

Tre av dei som ikkje vart døypte i Vartdal-kyrkja må reknast som fullblods vartdalingar. Oddrun Barstad (Røren), Einar Kristoffersen og Johannes Volle kom til Vartdal med dei var småborn, men dei var fødde i høvesvis Ålesund, Sula og Ørsta. Naturaliserte vartdalingar frå vaksen alder vart derimot Lilly Remmen frå Ulstein, Henny Roth frå Borgund, Elias Haugland frå Eid i Nordfjord, Ingjerd Kleiva frå Norddal, Edel Erdal frå Vang i Hedmark. Lengste ferda frå fødestaden gjorde Anna Sætre frå Alta i Finnmark.

DEI UTFLYTTE

Til Hareid flytta Håkon Nytun, Agnes Vartdal og Agnes Sætre, medan det vart ørstingar av Norvald Vartdal, Signe Myklebust (Øye) og Margrete Vartdal (Sætre). Karen Roth (Utgård) var busett i Sykkylven, Judith Festøy (Remvik) i Borgund, Palma Vartdal (Maalø) i Ålesund og Kornelia Barstad (Farstad) i Giske. Langt vekke frå heimstaden hamna Ingerid Årset i Oslo og Møyfrid Vartdal (Hanssen), hammerfesting og finnmarking. Signe Barstad budde iallfall delar av livet sitt i Sverige.

Minst sju av dei her nemnde levde til 2010-åra før tida og dei skilde lag. Magda Sævik levde sist, ho fall frå ein vårdag i 2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *