Meny Lukk

Velkomen


Gamle ord og uttrykk frå Vartdalsstranda

Dette er tittelen på ei bok Jakob Gjersdal gav ut i 2001. Jakob kom til Vartdal som lærar i 1956. Her stifta han familie saman med ei vartdalstaus. Her bygde han hus og vart verande restan av livet.

Jakob sjølv kom frå Austefjorden, men vart med tida vartdaling så god som nokon. Samling av ord til boka tok han til med i 1974, og det var eit ord som kona hans sa ein kveld dei var på heimveg frå ferietur, som starta det heile. Og etter kvart vart ordsamlinga stor nok til ei bok.

I tillegg til interessa for ord, hadde Jakob interesse for gamle ting, spesielt ting som har tilknyting til sjøen. Han starta saman med andre å samle inn gjenstandar, og i dag finn ein desse på plass i VD-museet. Så vartdalbygdene har mykje å takke Jakob Gjersdal for.

I takksemd for det arbeidet Jakob gjorde, har Vartdalsstranda sogelag trykt ordboka på nytt. Ta kontakt om du ynskjer å kjøpe boka.


Boksamling og utlån av bøker

VD-muséet har i løpet av det siste tiåret teke imot ein del bøker som gjevarane og sogelaget ynskjer vert lånt ut til de som interesserer dykk for fiske- og fangstliv i sær, og for historie av meir allmenn art.

Boksamlinga inneheld no over 300 titlar, dei aller fleste norskspråklege, men også nokre på engelsk, færøysk og dansk. Her er kringom 110 band på norsk som skildrar fiskeri og ulike typar fangstliv. I tillegg er her om lag 50 bøker med det som ein har kalla for sjøfarts- og polarlitteratur. Like mange bøker handlar om landbaserte verksemder knytt til næringar der sjøen og havet er basis. Omframt desse bøkene er her ca. 25 band med krigshistorie og ca. 30 med «Annan historie». Attåt desse bøkene på norsk, består samlinga av i underkant 40 bøker på engelsk og knapt 20 på færøysk og dansk, nesten alle om ulike fiskeri.

Ta kontakt med oss dersom du ynskjer å låne bøker.


Islandsk fiskerhistorie og kystkultur

Den islandske filmregissøren Erlendur Sveinsson har laga serien om islandsk fiskerhistorie og kystkultur. Han arbeider også no med ein ny versjon av ein film om klinkbygde båtar.

Serien har berre islandsk tale, men kanskje forstår du meir enn du trur? Kvar episode er på ca ein time.

Du finn lenke til filmane under. Klikk på lenka under og kos deg.

Sjå filmane ved å klikke her

Siste nyhende

Fortel di historie!

Alle har ei historie å fortelje, og no ynskjer vi at dei blir delt med fleire. Vi har difor oppretta mogelegheita til å dele historier her på nettsida.

Om du har ei Fiskeri- og Sjøfartshistorie, eller andre historier frå Vartdalsstranda, så vil vi gjerne høyre ifrå deg!

Du kan lese andre sine historier, og registere di eiga ved å klikke på knappen under.

God lesning, og takk for at du bidreg!


Vartdalbygdene har frå gamal til ny tid vore store innan fiske og fangst. Det er difor naturleg at tanken om eit museum som kunne dokumentere historia til fiske og fangst i bygdene langs Vartdalsstranda, dukka opp. Og, som det ofte er, eldsjeler tek fatt på det praktiske arbeidet. Ein tok til å samle inn gjenstandar frå eldre til nyare tid. Tanken var sjølvsagt at ein med tida kunne stille desse samlingane ut i eit egna lokale, eit museum.

Sogelaget på Vartdalsstranda var sentrale i dette arbeidet. I mangel av noko betre, vart dei innsamla gjenstandane oppbevarte i eit bomberom på Vartdal skule. Her vart det etter kvart trongt, lokalet var langt frå egna som museumslokale.

Og namnet, ja, det vart VD-museet.

Kunne ein så finne eigna museumslokale på Vartdalsstranda? Mange alternativ vart lufta, men ingen ting vart bestemt. Men hausten 2007 vart eit nybygg på Grønnevetmarka lansert. Grunnavtale vart gjort, byggeløyve innhenta, og på årsmøtet våren 2008 vart det vedteke å bygge eit museumsbygg ved fiskarkone-monumentet på Grønnevetmarka. Men dette alternativet var dyrt, og mange var i tvil om ein kunne greie å finansiere bygget.

Men så ville lukka at kommunen skulle bygge ny gymnastikkhall ved skulen.Og på årsmøtet i 2010 kom tanken opp om museum som tilbygg til denne hallen, noko som var eit mykje rimelegare alternativ. Våren 2011 vart det klart at kommunen tek museumsbygget inn i planen for VD-hallen. Sogelaget skulle gjennom ein bruksavtale drifte museet. I tillegg skulle sogelaget, saman med gode sponsorar, finansiere bygget.

Og no gjekk det slag i slag. Utstyr vart kjøpt inn,samlingane vart flytta frå bomberomet til nybygget, og i 2013 vart bygget teke i bruk som museum. Og namnet, ja, det vart VD-museet.

Har du noko du vil donere bort?

Ta gjerne kontakt dersom du har noko du vil donere til museet.