Meny Lukk

Velkomen

Islandsk fiskerhistorie og kystkultur

Den islandske filmregissøren Erlendur Sveinsson har laga serien om islandsk fiskerhistorie og kystkultur. Han arbeider også no med ein ny versjon av ein film om klinkbygde båtar.

Serien har berre islandsk tale, men kanskje forstår du meir enn du trur? Kvar episode er på ca ein time.

Du finn lenke til filmane under. Klikk på lenka under og kos deg.

Sjå filmane ved å klikke her

Siste nyhende

Vekkreist frå Vartdal – Ivar Ivarsson Aarskog (1887-1919)

Ivar Ivarsson Aarskog (1887-1919) var frå Ivergarden, det heimste bruket på Årskog. Han «drog til sjøs og gjekk i land i Vancouver [i Canada], truleg i 1911 etter den militære trekningslista» (Mot nye heimland, s. 545). Syskenbarnet Andreas J. Aarskog hadde flytta dit, ei tid etter han utvandra frå Årskog. Under 1. verdskrigen vart Ivar…

Fortsett å lese

Folk frå fortida – Johannes Knutsson Buset (1830-1910)

Johannes Knutsson f. 1830 frå Toregarden på Myklebut laut tidleg ut og tene. Den første tenesta hans vi veit om var på Dyp på Godøya. Medan han gjette ut i Lestaskjera fann han ei kanonkule og den fekk han. Den hausten han var på Dyp lasta Dypkarane ein ottring med korn, kjøt og matvarer av…

Fortsett å lese

Fortel di historie!

Alle har ei historie å fortelje, og no ynskjer vi at dei blir delt med fleire. Vi har difor oppretta mogelegheita til å dele historier her på nettsida.

Om du har ei Fiskeri- og Sjøfartshistorie, eller andre historier frå Vartdalsstranda, så vil vi gjerne høyre ifrå deg!

Du kan lese andre sine historier, og registere di eiga ved å klikke på knappen under.

God lesning, og takk for at du bidreg!


Vartdalbygdene har frå gamal til ny tid vore store innan fiske og fangst. Det er difor naturleg at tanken om eit museum som kunne dokumentere historia til fiske og fangst i bygdene langs Vartdalsstranda, dukka opp. Og, som det ofte er, eldsjeler tek fatt på det praktiske arbeidet. Ein tok til å samle inn gjenstandar frå eldre til nyare tid. Tanken var sjølvsagt at ein med tida kunne stille desse samlingane ut i eit egna lokale, eit museum.

Sogelaget på Vartdalsstranda var sentrale i dette arbeidet. I mangel av noko betre, vart dei innsamla gjenstandane oppbevarte i eit bomberom på Vartdal skule. Her vart det etter kvart trongt, lokalet var langt frå egna som museumslokale.

Og namnet, ja, det vart VD-museet.

Kunne ein så finne eigna museumslokale på Vartdalsstranda? Mange alternativ vart lufta, men ingen ting vart bestemt. Men hausten 2007 vart eit nybygg på Grønnevetmarka lansert. Grunnavtale vart gjort, byggeløyve innhenta, og på årsmøtet våren 2008 vart det vedteke å bygge eit museumsbygg ved fiskarkone-monumentet på Grønnevetmarka. Men dette alternativet var dyrt, og mange var i tvil om ein kunne greie å finansiere bygget.

Men så ville lukka at kommunen skulle bygge ny gymnastikkhall ved skulen.Og på årsmøtet i 2010 kom tanken opp om museum som tilbygg til denne hallen, noko som var eit mykje rimelegare alternativ. Våren 2011 vart det klart at kommunen tek museumsbygget inn i planen for VD-hallen. Sogelaget skulle gjennom ein bruksavtale drifte museet. I tillegg skulle sogelaget, saman med gode sponsorar, finansiere bygget.

Og no gjekk det slag i slag. Utstyr vart kjøpt inn,samlingane vart flytta frå bomberomet til nybygget, og i 2013 vart bygget teke i bruk som museum. Og namnet, ja, det vart VD-museet.

Har du noko du vil donere bort?

Ta gjerne kontakt dersom du har noko du vil donere til museet.